Nasz zespół

O nas

Koło Naukowe Inżynierów Środowiska powstało w 2007r. z pomysłu założycieli (Łukasz Amanowicz i Marek Chilewski), którzy czując potrzebę równoległego zdobywania wiedzy teoretycznej i praktycznego doświadczenia w spotkaniu z branżą sanitarną, ściśle związana z kierunkiem studiów, postanowili organizować szkolenia i wyjazdy edukacyjne dla siebie i kolegów. 

Z czasem Koło stało sie oficjalną organizacją i trwale wpisało się w życie Instytutu Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej.

Kontakt

Odezwij się do nas

na Facebooku

lub

napisz maila

Czym się zajmujemy?

Koło Naukowe Inżynierii środowiska ma zrzeszać studentów Politechniki Poznańskiej zainteresowanych zgłębianiem wiedzy na temat branży sanitarnej poprzez m.in.: 

  • wyjazdy
  • szkolenia
  • wycieczki edukacyjne
  • konferencje
  • wykłady
  • spotkania z projektantami i praktykami związanymi z szeroko pojętą Inżynierią Środowiska
  • szkolenia z zakresy obsługi programów branżowych
  • i inne


 

Polskie Sieci Elektroenergetyczne-Zachód S.A. poszukują Specjalisty ds. Ochrony Środowiska.Miejsce pracy: Poznań.

>>>Szczegóły<<<

 


Podstawowy zakres obowiązków na stanowisku:

 

-identyfikacja potrzeb oraz zgłaszanie inicjatyw inwestycyjnych i remontowych w zakresie dostosowania obiektów sieciowych do obowiązujących wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska

-opiniowanie dokumentacji projektowej dot. zadań inwestycyjnych, remontowych i -modernizacyjnych w zakresie spełniania wymagań ochrony środowiska

-nadzór oraz realizacja zadań inwestycyjnych, remontowych i modernizacyjnych w zakresie ochrony środowiska

-inicjowanie działań profilaktycznych oraz koordynacja działań likwidacyjnych skutki awarii środowiskowych

-bieżący nadzór nad aktualizacją wydanych decyzji środowiskowych (pozwolenia wodnoprawne, dot. gospodarki odpadami, PEM)

-nadzór nad realizacją umów  serwisowych i utrzymaniowych z firmami specjalistyczni w zakresie technicznych elementów ochrony środowiska

-wdrażanie i prowadzenie zagadnień związanych z opracowaniem nowych i -aktualizacją istniejących standardów, instrukcji i innych uregulowań związanych z ochroną środowiska

-współpraca ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi firmy w zakresie

-wdrożenia i stosowania wymogów  przepisów POŚ

-monitorowanie wydatków eksploatacyjnych i inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska

-prowadzenie bieżącej sprawozdawczości  dot. ochrony środowiska, naliczanie opłat środowiskowych wg wymogów POŚ

-planowanie i rozliczanie budżetów w zakresie związanym z eksploatacją, przygotowaniem oraz realizacją zadań inwestycyjnych

-sprawowanie kierownictwa procesu XVI; Zarządzanie Środowiskiem w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP

-monitorowanie inicjatyw legislacyjnych w zakresie ochrony środowiska, opiniowanie standardów, instrukcji i regulacji wewnętrznych właściciela majątku sieciowego

 

Wymagania:

 

Od kandydatów oczekujemy:

 

-wykształcenia wyższego technicznego, preferowana inżynieria środowiska

-znajomości zagadnień oraz aktów prawnych krajowych i unijnych dotyczących ochrony środowiska w zakresie:

-gospodarki wodno-ściekowej

-emisji hałasu z obiektów sieciowych

-emisji pól elektromagnetycznych

-gospodarki odpadami

-emisji do atmosfery

-gospodarki gazem SF6

-naliczania opłat środowiskowych i sprawozdawczości

-badań i pomiarów w zakresie emisji do środowiska

-znajomości zagadnień związanych z realizacją inwestycji oraz aktów prawnych obowiązujących w budownictwie i zagospodarowaniu przestrzennym

znajomości zagadnień związanych z Systemem Zarządzania Środowiskowego ISO 14001

-znajomości zagadnień dotyczących oddziaływania obiektów sieciowych NN na środowisko

-umiejętności stosowania i interpretacji aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów

-umiejętności analitycznego myślenia oraz formułowania ocen i wniosków

komunikatywności i umiejętności pracy w zespole

-znajomości języka angielskiego w stopniu co najmniej średnim

 

Oferujemy:

 

-oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej renomie w branży

-pakiet socjalny

-możliwość rozwoju zawodowego

 

CV prosimy przesyłać klikając w przycisk APLIKUJ 


 

 Zapisz się na nasz newsletter